SikaSwellstop II

1477544939_7441)
Chia sẻ nếu hữu ích bạn nhé >>>>

Đánh giá bài viết này

Băng trương nở SIKA SWELLSTOP II
Băng chương nở khoáng chất sét, Dùng để chống thấm các mạch dừng trong thi công chống thấm

1.jpg" rel="attachment wp-att-38592">
1.jpg" alt="sikaswellstop
1" width="900" height="1200" srcset="https://giaiphapchongtham.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/sikaswellstop
1-225x300.jpg 225w, https://giaiphapchongtham.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/sikaswellstop
1-768x1024.jpg 768w, https://giaiphapchongtham.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/sikaswellstop
1.jpg 900w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />